KONTAKTY
Kontaktní informace

 

E.N.E.S. spol. s r.o.

Pionierska ul. 307/31
927 01 Šaľa

mobil: 0948/124 309, 0948/123 309
e-mail: vytvarka@vytvarka.sk
obchod@vytvarka.sk
enes@enes.sk

IČO: 47 480 751
DIČ: 2023905510
IČ DPH: SK2023905510

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu: 5049234089/0900
IBAN: SK4509000000005049234089

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 33019/T